—9. بنیانگذاران، نظریات و مبانی فکری و آموزه های مکتب کلاسیک را بنویسید؟
—10. بنیانگذاران، نظریات و مبانی فکری و آموزه های مکتب تحققی را تشریح کنید؟
—11. بنیانگذاران، نظریات و مبانی فکری و آموزه های مکتب دفاع اجتماعی را بیان دارید؟
—12. بنیانگذاران، نظریات و مبانی فکری و آموزه های مکتب کلاسیک را بنویسید؟
—13. بنیانگذار، نظریات و مبانی فکری و آموزه های جنبش نفی حقوق جزا را شرح دهید؟
—14. بنیانگذار، نظریات و مبانی فکری و آموزه های جنبش دفاع اجتماعی نوین را توضیح دهید؟
 —15. آموزه ها و مبانی حقوق کیفری مکتب الهی اسلام را بیان و جهات برتری آن را بر مکاتب بشری توضیح دهید؟
—16. قانونگذار در قانون جزا، جرم را چگونه تعریف و بر این تعریف چه اشکالاتی وارد است؟
—17. ارکان تشکیل دهنده جرم را توضیح دهید؟
—18. جرم مدنی چیست و تفاوت های آن با جرم از نظر حقوق جزا را تشریح نمایید؟
—19. تفاوت جرم از نظر حقوق کیفری با جرم انتظامی در چیست؟
—20. منظور از رکن قانونی جرم را توضیح و منابع حقوق کیفری را بنویسید؟
—21. اصل قانونی بودن جرم و مجازات را توضیح دهید و نتایج آن را بنویسید؟
—22. قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی را توضیح داده و قلمرو اجرایی آن را بر اساس قوانین موضوعه ما بیان و استثنائات قاعده را ذکر نمایید؟
—23. شیوه تفسیر قوانین جزایی را بیان نمایید؟
—24. اصول ناظر بر صلاحیت قوانین جزایی کشور ما را نام برده و توضیح دهید؟
—25. اعمال صلاحیت قوانین کیفری ما در خصوص جرایم ارتکابی در کشتی ها و هواپیماها به چه صورت می باشد، توضیح دهید؟
—26. علل توجیه کننده جرم را توضیح داده و تفاوت میان علل توجیه کننده با موانع مسئولیت کیفری با معاذیر قانونی را تشریح نمایید؟

  —27. اگر یک مقام حکومتی، به مأمور تحت امر خود دستور غیر قانونی دهد و مأمور آن را انجام دهد، از نظر مقررات موضوعه کشور ما چگونه باید اتخاذ تصمیم نمود؟

—28. اضطرار چیست و تحت چه شرایطی عمل مجرمانه را توجیه می کند؟
—29. در چه صورتی اقدامات والدین در مورد تأدیب فرزندان مشمول عناوین مجرمانه نخواهد شد؟
—30. آیا رضایت بزه دیده در توجیه جرم تأثیر دارد یا خیر، توضیح دهید؟
—31. اجرای قانون اهم به چه معنی است و چگونه عمل مجرمانه را توجیه می نماید؟
—32. استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری را توضیح دهید؟
—33. نظرات حقوقدانان را در مورد جایگاه منابع فقهی و فتاوای معتبر در حقوق جزای افغانستان توضیح داده وبفرمایید که کدام نظریه از استحکام برخوردار می باشد، چرا؟
—34. جایگاه رویه قضایی در حقوق کیفری چگونه قابل تحلیل می باشد؟

 


موضوعات مرتبط: حقوقی

تاريخ : یکشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۰ | ۹:۳۹ قبل از ظهر | نویسنده : خادم حسین حبیبی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.