انواع سقط جنين

سقط جنين بر چهار نوع است : سقط جنين خود به خودي، سقط جنين درماني ياطبي، سقط جنين جنايي، سقط جنين ضربه اي .

الف) سقط جنين خود بخودي

  در برخي خانم‌ها به دلايل ارثي، ساختاري ،ابتلابه بيماريهاي گوناگون مانند فشارخون، عفونتها، اختلال‌هاي هورموني ،اختلال‌هاي جفت وجنين،  از جمله اختلال‌هاي ژنتيکي ونا هنجاريهاي كروموزومي ،سقط به صورت خودبه خودي صورت مي پذيرد.

يادآوري: آنچه که از ديد گاه پزشکي قانوني درمورد سقط خود به خودي مطرح است، افتراق اين سقط از سقطهاي ناشي از ضربه اي است . زيرا امکان دارد افرادي از آن سوء استفاده کند وسقط خود به خودي را سقط ناشي از ضربه جلوه دهد.

ب) سقط جنين درماني يا طبي  Legal 

گاه مادر به بيماري‌هاي مبتلا است که ادامه بارداري براي سلامتي اش بسيار خطرناک ومهلک است.يا اينکه جنين موجود دررحم دچارناهنجاريها يي باشد که با حيات جنين منافات داشته وجنين بعد اززايمان قادربه حيات نباشد.

دراين موارد اجازۀ انجام سقطهاي دماني با شرايط ذيل صادرمي گردد.

شرايط مجوز سقط درماني (Legal)

1.خطر جدي باشد «مهلك»

2.خطر ايجاد شده در اثر حاملگي به وجود آمده باشد و يا در اثر حاملگي تشديد شده باشد.

3.با ختم حاملگي خطر رفع يا كمتر شود.

4.هيچ راه غير از ختم حاملگي براي رفع يا كاهش خطر وجود نداشته باشد.

 

ج) سقط جنين جنايي illegal

اگر يکي ازحالات زيردرسقط حنين به اثبات برسد، سقط جنايي محسوب مي گردد:

الف: خروج محتويات رحم قبل ازموعد طبيعي توسط مادرازطريق دستکاري رحم يا خوردن دارويا ضربه عمدي به رحم(خودزني).

ب:دستکاري رحم با تجويزداروي ساقط کنندۀ جنين توسط کسان ديگر.

ج: به کارگيري وسايل مخصوص توسط طبيب، ماما يا افراد غيرمجاز براي خونريزي گوناگون وسقط جنين وقطع حاملگي بدون مجوزقانوني.

 

روشهاي سقط جنايي:

- داروها وسموم:مانند: پونه، حنا و پروستا گلاندين هم براي سقطهاي با دارووسموم به کارگرفته مي شود.

- استعمال آلات سقط: دراين روش ازاين اصل که پارگي کيسه آبي که جنين درآن قرار دارد باعث فعال شدن روند انقباض رحمي وتخليه جفت مي گردد، استفاده مي شود. مانند  استفاده از وسايل مثل ميله بافتني، چوب يا ميله هاي چوبي آن را به مجراي تناسلي وگردن رحم اقدام به پاره کردن کيسه آب مي نمايند.

- خشونت جسمي: مانند: لگد يا مشت به شکم، انجام ورزشها وفعاليتهاي جسمي شديد وسنگين، پريدن ازارتفاع ونظاير آن                                          

د) سقط جنين ضربه‌اي: Troumatie

 گاه به دنبال حوادث، تصادفهاي رانندگي وصدمات ضربه اي سقط جنين رخ مي دهد.البته اين حالت شيوعي چنداني ندارد و اثبات رابطه عليت بين ضربه وسقط جنين امري است مشکل ونياز به همکاري مقام قضايي وپزشکان قانوني دارد.وممكن است غير جنايي و خود بخود ضربه ببيند.

آنديکاسيون‌هاي سقط

در سقط جنين درماني يا طبي بايد مورد (Indecation) پيدا كند تا مجوز آن باشد و قابل توجيه باشد             - مادري ( Maternal)

          - جنيني Fetal))

          - هر دو

 

الف) مورد‌هاي مادري

آنديکاسيون هاي مادر ي مواردي است که حيات مادر به خطر مي افتد مانند:

- نارسايي قلبي ( عضلاني، دريچه، عروق)، نارسايي قلبي چهار درجه دارد که درجه سه وچهار آن حاد است . بنابراين نارسايي قلبي زماني از موارد انديکاسيون  است که درحالت  در 3 و 4 غير قابل برگشت به مراحل پايين‌تر( يعني درجه يک ودو) قرار گيرد.

- واريس مري : عروق گشادمي شود. وقتي اين بيماري جزءدلايل مادري سقط جنين است  که از درجه 3 آن باشد که غير قابل بر گشت مي باشد.

-  فشار فشار خون ريوي با هر درجه که باشد جزء دلايل سقط جنين مي باشد.

- نارسايي كليوي پيشرفته.

 - نا رسايي كبد/ سيروز.

 - سكته قلب M .I

ب) موارد جنيني

سلولها در بدن به چند دسته تقسيم مي شود:

1.سلول‌هاي سوماتيك/ بدني/ جسمي( (Somatic غير جنسي

2.سلول‌هاي سوماتيك جنسي Secnal- اسپرم (مرد)  xy46 و تخمك (زن) xx46در اثر اختلاط نطفه به وجود مي‌آيد.

 ماژور( Major ):  بيتا تالاسمي ماژور جزء آنديکاسيونهاي جنيني مي باشد ونوع ديگر آن به نام مينور (minor ) جزء آنديکاسيون نمي‌باشد.([1] )

 تيريزومي13 – 18 جزو انديكاسيون جنيني است ولي تيريزومي 21 Duwn) ) نمي باشد.

4. آنانسفالي: جنين كه سر ندارد (Cephaliec) وجزء آنديکاسيون هاي جنيني است

. عسر و حرج      - شديد( خفيف،  متوسطه)     

            - غير شديد     

فرزند معلول عسر و حرج دارد ولي عسروحرج جهت سقط جنين  مورد تصويب قرار نگرفته است.

«در رويه قضايي هميشه سلامت مادر مقدم بر سلامت بچه است»[1] . يک نوع بيماري خوني است که دختر وپسر قبل از ازدواج تست تالاسمي مي دهند.


موضوعات مرتبط: حقوقی

تاريخ : چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۸۷ | ۲۲:۱۸ بعد از ظهر | نویسنده : خادم حسین حبیبی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.